6 tháng đầu năm 2019: Quận Hà Đông giải quyết đúng hạn 99,95% hồ sơ hành chính

6 tháng đầu năm 2019: Quận Hà Đông giải quyết đúng hạn 99,95% hồ sơ hành chính

6 tháng đầu năm 2019, quận Hà Đông tiếp nhận 6.333 hồ sơ, trong đó, có 3.387 hồ sơ tiếp nhận qua hình thức trực tuyến. Quận đã trả trước hạn 4 hồ sơ, đúng hạn 5.750 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,95%, còn lại đang giải quyết.

 


 Người dân đến giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" quận.

 

Hiện nay, quận Hà Đông đang triển khai 34 TTHC theo dịch vụ công mức độ 3, cấp phường thực hiện 8 thủ tục. Đối với dịch vụ công mức độ 4, đang thực hiện cả cấp quận và phường là 01 thủ tục “Cấp bản sao trích lục hộ tịch”. UBND quận tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công khai số điện thoại đường dây nóng trên Cổng Thông tin điện tử quận và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đồng thời, đã thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả, có 903 lượt đánh giá, trong đó có 846 lượt đánh giá rất hài lòng và 57 lượt đánh giá hài lòng, không có trường hợp không hài lòng.

Đáng chú ý, quận đã vận hành hệ thống wifi phủ sóng toàn bộ trụ sở quận phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và dành riêng phục vụ công dân khi đến làm việc tại quận đảm bảo liên tục, an toàn. Đồng thời, đảm bảo đường truyền mạng WAN kết nối với Thành phố hoạt động ổn định 24/24h phục vụ các cuộc họp giao ban trực tuyến, duy trì áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp đối với toàn bộ các đơn vị trực thuộc UBND quận, 100% các văn bản (trừ văn bản mật) được luân chuyển trên phần mềm, không xử lý văn bản giấy.

UBND quận cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Văn phòng UBND TP cấp 993 tài khoản thư công vụ cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên khai thác sử dụng trong công việc. Trong đó, thường xuyên sử dụng 680 tài khoảng, đạt tỷ lệ 68,5%. Triển khai cấp 43 chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các phòng chuyên môn thuộc quận và các phường để tham gia dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục cấp chữ ký số cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận để ứng dụng trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của thành phố.

Nguồn: 

Cổng GTĐT thành phố Hà Nội

Viết bình luận

Xem thêm tin tức