Đại Hội mặt trận tổ quốc việt nam phường Đồng Mai nhiệm kỳ 2019 -2024

Hôm nay UBMTTQ phường Đồng Mai tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Văn Trường - PBTTT Quận ủy về dự và chỉ đạo Đại hội. Nhiệm kỳ 2014 - 2019 MTTQ phường Đồng Mai đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò khối đại đoàn kết dân tộc. Đại hội đã hiệp thương cử 45 ủy viên UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024, cử 08 đại biểu dự Đại hội MTTQ quận Hà Đông lần thứ XXI. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp!

Viết bình luận

Xem thêm tin tức