Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng tác "Người giữ màu dân tộc"
Thông báo công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân
Thông báo tuyển dụng nghề của Hội người khuyết tật Hà Đông
Thông báo điều chỉnh diện tích đưa ra đấu giá khu đất 8 - khu đất Trại Ươm (Trại Cụ) và hoãn không đưa ra đấu giá khu đất 11 đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND phường Đồng Mai quản lý
Mức thu phí, lệ phí đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
Thông báo đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hà Đông
Thông báo số 190 ngày 01/9/2020 của UBND phường Đồng Mai về công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
Thông báo 222 ngày 19/8/2020 của UBND quận Hà Đông về công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông
Thông báo 185 ngày 26/8/2020 của UBND phường Đồng Mai về việc nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2020 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Đồng Mai
Kế hoạch số 164 ngày 11/7/2020 về khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc quận năm 2020
Thông báo 3369 ngày 23/6/2020 của Sở Y tế Hà Nội triển khai TTHC lĩnh vực Dược, mỹ phẩm mức độ 4
Thông báo 133/TB-UBND ngày 11/6/2020 của UBND phường Đồng Mai về công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
Thông báo về việc công khai danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập
Tổ chức xét tuyển vào viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hà Đông năm 2020
Hồ sơ mời tham gia đấu giá QSD của 05 khu đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND phường Đồng Mai quản lý
Kế hoạch số 142 ngày 12/6/2020 tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn quận Hà Đông
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2020
Thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính về hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Thông báo số 116 ngày 01/6/2020 về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
Thông báo số 135/TB-UBND ngày 02/6/2020 của UBND quận Hà Đông về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2020

Trang