Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 12/11/2019
Quyết định 6156/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội 04/11/2019
Quyết định 6229/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và xã hội 07/11/2019
Quyết định 6090/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/10/2019
Quyết định 5820/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC lĩnh vực nông nghiệp & PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố 18/10/2019
Quyết định 5819/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội 18/10/2019
Nghị định 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 30/08/2019
Công văn số 242/UBND-VP ngày 23/8/2018 của UBND phường Đồng Mai về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
Công văn số 233/UBND-VP ngày 15/8/2018 của UBND phường Đồng Mai về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 15/08/2018
Công văn số 228/UBND-VP ngày 02/8/2018 của UBND phường Đồng Mai về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 02/08/2018
Quyết định 3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội 30/07/2018
Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội 25/07/2018
Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 29/06/2018
Công văn số 180/UBND-VP ngày 08/6/2018 về công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 08/06/2018
Kế hoạch số 126 ngày 05/6/2018 của BCĐ thi và tuyển sinh năm học 2018 - 2019 về tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019 05/06/2018
Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thành phố 05/06/2018
Quyết định 2612/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Hà Nội 29/05/2018
Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 31/05/2018
Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 27/04/2018
Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 về việc ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 phường Đồng Mai 05/04/2018

Trang