Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 514 ngày 31/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình giải quyết nội bộ TTHC lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội
Quyết định 394 ngày 20/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố Danh mục TTHC lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 317 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt các quy trình giải quyết nội bộ lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 116 công bố danh mục TTHC mới ban hành; được thay thế; bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn TPHN
Quyết định 315 về việc Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9001:2015 phường Đồng Mai
Quyết định 23 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội
Quyết định 25 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực LĐTBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 7464 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ và chính sách đối với Thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội
Quyết định 7465 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực TĐKT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội
Quyết định 7130 về việc công bố TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 7023 bãi bỏ quyết định 4045/QĐ-UBND và quyết định 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Quyết định phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Đồng Mai
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC đăng ký thường trú ở nội thành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn TP Hà Nội
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ TP Hà Nội
Quyết định 6877 công bố danh mục TTHC mới, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội
Quyết định 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 12/11/2019
Quyết định 6156/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội 04/11/2019
Quyết định 6229/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và xã hội 07/11/2019
Quyết định 6090/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/10/2019
Quyết định 5820/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC lĩnh vực nông nghiệp & PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố 18/10/2019

Trang