Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 4044 ngày 10/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quyết định 3495 ngày 11/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội 11/08/2020
Quyết định 3670 ngày 20/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Hà Nội 20/08/2020
Quyết định 3632 ngày 18/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/08/2020
Quyết định 3508 ngày 11/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải Hà Nội 11/08/2020
Quyết định 3447 ngày 06/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
Quyết định 2855 ngày 30/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình giải quyết nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TBXH
Quyết định 2876 ngày 02/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội
Quyết định 2433 ngày 15/06/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC lĩnh vực Lao động TBXH thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 2390 ngày10/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ TBXH thành phố Hà Nội
Quyết định 2257 ngày 03/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố Danh mục TTHC lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch TPHN
Quyết định 2206 ngày 29/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ tổ chức phi chính phủ thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội
Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Quyết định 115 ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng thep tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015
Quyết định số 134 về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Đồng Mai
Quyết định 1724 ngày 27/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 805 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và TTHC liên thông giữa cấp xã và cấp huyện trên địa bàn thành phố HN
Quyết định 1423 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình giải quyết nội bộ lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Quyết định 1448 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Quyết định 1366 ngày 03/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Trang