Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND quận Hà Đông khóa XX

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Thực hiện văn bản số 245/HĐND -VP ngày 22/11/2018 của HĐND quận Hà Đôngvề việc thông báo lịch TXCT trước ký họp thứ 7 HĐND quận Khóa XX. Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước ký họp thứ 7 HĐND quận Hà Đông khóa XX

Viết bình luận

Xem thêm tin tức