Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Đồng Mai, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Đồng Mai, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 09/6, HĐND phường Đồng Mai khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, xem xét phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Trần Sơn Hải, Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã về dự, chỉ đạo.

 

 

  Đồng chí Trần Sơn Hải - UBTV, Chủ tịch UB MTTQ quận phát biểu

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất phường Đồng Mai ước đạt trên 59 tỷ đồng, đạt 49,99% so với kế hoạch; tổng thu ngân sách phường ước thực hiện trên 6,2 tỷ đồng, đạt 68% dự toán. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong  6 tháng đã tiếp nhận 06 hồ sơ đăng ký cấp Giấy CNQSD đất ở lần đầu, trình 08 hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất đối với trường hợp chưa được cấp Giấy CNQSD đất ở, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép xây dựng, kiểm tra rà soát 42 hồ sơ đăng ký đất đai, bàn giao 03/4 khu đất trúng đấu giá thuê đất sử dụng vào mục đích để sản xuất nông nghiệp, có 92 công trình được cấp phép xây dựng. Công tác văn hóa xã hội được tăng cường; công tác cải các hành chính tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

6 tháng cuối năm 2020, phường Đồng Mai phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 70,7 tỷ đồng, thu chi ngân sách đảm bảo 100% chỉ tiêu; tăng cường công tác quản lý đất đai, kiểm tra xây dựng theo Chương trình 04 của Quận ủy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ 05 của Quận ủy về công tác bảo vệ môi trường. Duy trì đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường hoạt động của bộ phận một cửa, giải quyết đơn thư đúng thời hạn, thẩm quyền… 

Kỳ họp đã bầu bổ sung 01 đồng chí Ủy viên ủy ban với kết quả là 21/21 đại biểu dự họp, đạt 100; 100% đại biểu nhất trí thông qua 6 dự thảo nghị quyết.

 

Viết bình luận

Xem thêm tin tức