Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Đồng Mai, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Đồng Mai, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 7/6, HĐND phường Đồng Mai khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, xem xét phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Trần Sơn Hải, Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã về dự. 

 


  

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất phường Đồng Mai ước đạt trên 70 tỷ đồng, đạt 54,3% so với kế hoạch; tổng thu ngân sách phường ước thực hiện gần 5,9 tỷ đồng, đạt 67% dự toán. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong  6 tháng đã tiếp nhận 121 giấy xác nhận đăng ký đất đai, xét duyệt 100 hồ sơ ghép lô đất dịch vụ, có 47 công trình được cấp phép xây dựng. Công tác văn hóa xã hội được tăng cường; công tác cải các hành chính tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm hoạt động của HĐND phường, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND phường tiếp tục được duy trì. HĐND phường đã tổ chức thành công kỳ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND phường, tổ chức 1 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo phường với nhân dân, tổ chức 3 cuộc giám sát, phối hợp tham gia tiếp dân theo quy định. 

6 tháng cuối năm 2019, phường Đồng Mai phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 58,9 tỷ đồng, thu chi ngân sách đảm bảo 100% chỉ tiêu; tăng cường công tác quản lý đất đai, kiểm tra xây dựng theo Chương trình 04 của Quận ủy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ 05 của Quận ủy về công tác bảo vệ môi trường. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc ghép lô đất dịch vụ; duy trì đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường hoạt động của bộ phận một cửa, giải quyết đơn thư đúng thời hạn, thẩm quyền… 

Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu nhất trí thông qua 4 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách và các quỹ tài chính khác năm 2018 và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020.

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử Quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức