Thể lệ cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hà Đông

Nội dung thông báo: 

Thể lệ cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hà Đông

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo