Những đổi thay vượt bậc của Hà Đông sau 10 năm hợp nhất địa giới hành chính Thủ đô5

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành Thành phố; sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông đã phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng trên các lĩnh vực.

 Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh đoạn chạy qua quận Hà Đông.

Sau hợp nhất, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, quận Hà Đông đã khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung các cơ chế chính sách để thực hiện thống nhất, đồng bộ, đặc biệt, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với nhiều giải pháp đột phá, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế có bước phát triển khá toàn diện, ổn định, đạt mức tăng trưởng bình quân 25,14%/năm, cao hơn mức trung bình toàn Thành phố là 20,3%. Thời điểm mới hợp nhất, giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn quận chỉ đạt trên 2.300 tỷ đồng, đến năm 2017 tăng lên xấp xỉ 19.500 tỷ đồng, ước năm 2018 đạt 22.360 tỷ đồng. Doanh thu thương mại - du lịch - dịch vụ liên tục có mức tăng trưởng nổi bật. Nếu như năm 2008 chỉ đạt trên 4.300 tỷ đồng, đến năm 2018 đạt trên 62.800 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 33,02%. Công tác thu, chi ngân sách được tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, trong đó thu ngân sách tăng bình quân 7,06%/năm. Về thu hút đầu tư, trong 10 năm trên địa bàn quận đã có 156 dự án được UBND tỉnh Hà Tây và UBND thành phố Hà Nội cấp phép đầu với tổng vốn đầu tư đạt xấp xỉ 56.500 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng gần 630 hecta.

Giai đoạn 2008 - 2018, quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm tạo bộ mặt đô thị quận ngày càng đồng bộ, văn minh, hiện đại. Trong đó, quận tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, công trình hạ tầng xã hội, đặc biệt là xây dựng trường học, nhà văn hóa, hội trường họp dân. Trong 10 năm, quận đã thực hiện xong dự án hạ ngầm cáp điện, cáp thông tin trên các tuyến phố chính như: Lê Lợi, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trãi…, trong các khu đấu giá, các khu đất dịch vụ, các khu đô thị mới. Hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt được đầu tư đồng bộ tại các khu đất dịch vụ; từng bước cải tạo, hoàn thiện hệ thống, chiếu sáng tại các khu vực dân cư. Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống cống, rãnh thoát nước trên địa bàn các phường, giảm thiểu tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão.

Cũng trong 10 năm, quận Hà Đông đã hoàn thành quy hoạch phân khu đô thị S3, S4, GS, H2-2, H2-3 trình UBND Thành phố phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đất dịch vụ, kịp thời giao đất cho nhân dân. Công tác quản lý nhà chung cư được quan tâm chỉ đạo. Hiện đã có 55/58 tòa nhà chung cư đã thành lập Ban quản trị, trong đó 27 tòa chủ đầu tư đã bàn giao toàn bộ kinh phí bảo trì 2%; 10 tòa chủ đầu tư đã bàn giao một phần kinh phí, 18 tòa nhà chưa bàn giao kinh phí bảo trì.

 Nhiều chung cư, KĐT mới được hình thành làm cho bộ mặt đô thị của quận ngày càng văn minh, hiện đại

(trong ảnh: Tổ hợp biệt thự trong KĐT mới Dương Nội).

Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường và đạt kết quả khá tích cực. Trong 10 năm, Ban chấp hành Đảng bộ quận 3 lần ban hành Nghị quyết và Chương trình chuyên đề về công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, gồm Chương trình 09 ban hành năm 2008, Chương trình 04 ban hành năm 2010 và 2016. Quận đã hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trong đó hoàn thành kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015), kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 theo quy định. Trong 10 năm, quận Hà Đông đã cấp mới 37.580 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; hoàn thành giao đất dịch vụ cho 18.166 trường hợp, đạt 66,5% so với nhu cầu, trong đó đã cấp được 9.850 giấy chứng nhận đất dịch vụ. Công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất được tập trung chỉ đạo kiên quyết, đúng quy định pháp luật về đất đai. Giai đoạn 2008-2018, quận Hà Đông đã thu hồi khoảng 1.685 hecta đất nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển đô thị, công nghiệp, tr­ường học, giao thông, đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án để giao đất dịch vụ cho nhân dân theo chính sách quy định của Nhà nước. Tất cả các dự án thu hồi đất đều đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thủ tục thu hồi đất đều được thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Sự nghiệp phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư đồng bộ. Giáo dục đào tạo được quan tâm, coi trọng. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội, từ quy mô 57 trường với 34.170 học sinh nay đã tăng lên 111 trường với 80.778 học sinh. Quận Hà Đông đã hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời hoàn chỉnh khớp nối chung quy hoạch mạng lưới trường học của Thủ đô Hà Nội. Hiện nay, ngành Giáo dục đào quận Hà Đông xếp vị trí thứ 3/30 quận, huyện, thị xã, tăng 14 bậc so với năm đầu thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm mạnh từ 1,38% năm 2008 xuống còn 0,3% năm 2017.

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Quận Hà Đông là số ít đơn vị của Thành phố ban hành Đề án chuyên đề xuyên suốt toàn khóa về công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận giai đoạn 2016-2020. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân hàng năm đều đạt trên 90%.

Hiện nay, ngành GD-ĐT quận Hà Đông xếp vị trí thứ 3/30 quận, huyện, thị xã,

tăng 14 bậc so với năm đầu thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội. 

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong 10 năm, Công an quận đã xử lý kịp thời nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc, tồn đọng kéo dài liên quan đến trật tự, trị an. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng quận Hà Đông thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, tinh gọn, thống nhất, hoạt động ngày càng hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, phong cách làm việc, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng bộ quận tập trung chỉ đạo. Trong 10 năm, Đảng bộ quận đã kết nạp được 2.781 đảng viên mới, thành lập mới 32 tổ chức đảng, đạt 100% chỉ tiêu Thành ủy giao. Công tác quy hoạch, sắp xếp đội ngũ cán bộ được thực hiện đồng bộ từ quận đến cơ sở, đảm bảo quy trình, số lượng, chất lượng theo quy định và luôn quan tâm công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ nên số lượng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tăng so với thời điểm mới hợp nhất.

Hoạt động của HĐND ngày càng phát huy dân chủ, hiệu quả. Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND được tiến hành đồng bộ, có chất lượng, phù hợp yêu cầu thực tiễn và đem lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

10 năm là quãng thời gian không dài so với lịch sử Thăng Long - Hà Nội, song lại là quãng thời gian Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quận Hà Đông cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được nhiều kết quả to lớn trên các lĩnh vực. Đây chính là những điểm tựa vững chắc để Hà Đông hướng tới những mục tiêu mới, phát triển quận trở thành đô thị phát triển mạnh, toàn diện, bền vững trên các lĩnh vực, góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử Quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức