Phát động cuộc thi Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu

Phát động cuộc thi Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu

Ngày 2/8, UBND quận Hà Đông ban hành Văn bản số 1894/UBND-KT về phát động cuộc thi Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu trên địa bàn quận.

 


 Ảnh minh họa.

 

Vấn đề này, UBND giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận phổ biến và phát động cuộc thi Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu tới toàn thể học sinh trong trường. 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phổ biến, giới thiệu về cuộc thi Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu trên hệ thống loa truyền thanh để trẻ em trên địa bàn quận được biết và đăng ký tham gia cuộc thi.

UBND các phường chỉ đạo Đài tryền thanh phường tiếp âm, tiếp sóng các nội dung tuyên truyền, phổ biến của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận. Tổ chức phát động cuộc thi Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu để trẻ em trên địa bàn quản lý được biết và đăng ký tham gia cuộc thi.

Quận đoàn Hà Đông - Hội đồng đội quận Hà Đông chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc phổ biến và phát động cuộc thi Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu tới toàn thể trẻ em đang sinh hoạt tại đơn vị.

Đối tượng tham gia: Trẻ em trong độ tuổi từ 10 - 15 tuổi. Sản phẩm dự thi: Hình vẽ và câu chuyện về siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu. Thời gian nộp tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 28/8/2019.

Cách thức nộp tác phẩm dự thi: Gửi qua đường bưu điện đến phòng truyền thông, UNICEF Việt Nam - số 304 Kim Mã, Ba Đình - Hà Nội. Hoặc qua thư điện tử: hanoi.registrv@unicef.org tiêu đề thư là "Tác phẩm đự thi cuộc thi hoạt hình Giải cứu trái đất".

Nguồn: 

Cổng GTĐT thành phố Hà Nội

Viết bình luận

Xem thêm tin tức