Phát động cuộc thi viết “Chung tay xây dựng Hà Đông văn minh, hiện đại”

Phát động cuộc thi viết “Chung tay xây dựng Hà Đông văn minh, hiện đại”

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969-9/2019), chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng (6/10/1954 - 6/10/2019) và 115 năm ngày thành lập Hà Đông (6/12/1904 - 6/12/2019), ngày 4/6, UBND quận Hà Đông đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Chung tay xây dựng Hà Đông văn minh, hiện đại”.

 


 Một góc quận Hà Đông từ trên cao.

 

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Về nội dung: Bài dự thi có nội dung phát hiện, phản ánh những thành tích nổi bật của quận và các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể từ quận đến cơ sở trong quá trình phát triển, đặc biệt là sau 11 năm hợp nhất địa giới hành chính Thủ đô và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Bài dự thi giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân người Hà Đông có nhiều cống hiến, sáng kiến đóng góp trong các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong việc thực hiện các chương trình, đề án của BCH Đảng bộ quận giai đoạn 2016-2020 và thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố Hà Nội “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Bài dự thi phát hiện những việc làm, hành động của tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự công cộng, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường… góp phần hạn chế những tồn tại, yếu kém trên các lĩnh vực này ở địa phương, đơn vị. Qua đó, đề xuất các ý kiến đóng góp thiết thực đối với quá trình phát triển của quận Hà Đông trong giai đoạn hiện nay, nhất là các giải pháp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự công cộng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và văn hóa giao thông, thực hiện quy tắc ứng xử… nhằm xây dựng quận Hà Đông ngày càng văn minh, hiện đại. Đối tượng của bài viết phải có thật với những kết quả, việc làm cụ thể mà bản thân người dự thi nắm chắc. Bài dự thi phải chân thật, sâu sắc và súc tích, có nội dung thiết thực, mang tính chất tuyên truyền và định hướng dư luận rộng rãi.

Bài dự thi đánh máy trên khổ giấy A4, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, năm sinh, địa chỉ và số điện thoại liên lạc; trình bày rõ ràng, sạch đẹp, hình thức trang trọng và không quá 1.000 từ. Đặc biệt, bài dự thi phải chưa được đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc ở các cuộc thi khác. Ban Tổ chức không nhận bài thi photocopy, bài sao chép hoặc bài dự thi do nhiều người viết.

Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 10/8 đến hết ngày 10/9/2019 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao quận Hà Đông, Tầng 5 Khu Trung tâm Hành chính mới, phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Dự kiến, quận Hà Đông sẽ tổ chức tổng kết, trao giải vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng và 115 năm ngày thành lập Hà Đông 6/10/2019.

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử Quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức