Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hà Đông và Thủ đô Hà Nội

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hà Đông và Thủ đô Hà Nội

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lao động sản xuất trên các lĩnh vực, ngày 10/9, Hội đồng Thi đua khen thưởng quận Hà Đông đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-HĐTĐKT phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hà Đông (6/10/1954-6/10/2019) và Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2019).

 


 Quận Hà Đông trang trí cụm cờ hồng vào các ngày kỷ niệm.

 

Theo đó, quận Hà Đông phát động phong trào thi đua tập trung vào 7 nội dung chính: Một là, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác và học tập với tinh thần quyết tâm cao nhất. Hai là, chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình quân nhân tại ngũ, đi đôi với thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Ba là, thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng pháp luật. Bốn là, tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm giải phóng Hà Đông và Thủ đô Hà Nội. Năm là, tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ; hạn chế tai, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông đường bộ. Sáu là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện văn hóa công sở nơi công cộng” gắn với thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố. Bảy là, tích cực nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi cán bộ công chức, viên chức tự xây dựng kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng công việc, có nhiều sáng kiến, giải pháp công tác đem lại hiệu quả cao.

Các phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ quận đến cơ sở, tới mọi tầng lớp nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, không phô trương, hình thức, thông qua thi đua tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quận nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Thời gian phát động thi đua từ ngày 1/10/2019 đến hết ngày 15/10/2019./.

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử Quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức