Quận Hà Đông đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án

Quận Hà Đông đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án trên địa bàn quận Hà Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực, thời gian thực hiện được rút ngắn.

 


 Toàn cảnh dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

 

Trong 3 năm qua, đã có 20/59 dự án đã hoàn thành công tác GPMB bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện, tỷ lệ diện tích đất thu hồi đạt đạt 53,1%, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công dự án và giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn quận còn một số khó khăn, vướng mắc, như: hồ sơ địa chính ở một số địa phương còn thiếu, không đầy đủ; nhiều người dân chưa phối hợp thực hiện việc tái định cư theo phương thức mới (không tái định cư bằng đất).

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi GPMB thực hiện dự án, quận cùng với các phường tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục các khó khăn, vướng mắc; cập nhật, nắm bắt các chủ trương mới của Thành phố liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ, khẩn trương giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường tuyên truyền vận động các hộ gia đình có diện tích đất nằm trong quy hoạch các dự án chấp hành quy định, yêu cầu về giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của Thành phố và Quận đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra, như: Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; Dự án 05 tuyến đường giao thông đấu nối các khu đô thị, khu dân cư; Dự án đường kết nối trung tâm hành chính với Ngã tư Hà Trì, Văn Phú - Phúc La; Dự án đường bao quanh khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An với đường 70 - Văn Điển... 

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện các dự án quận sẽ tiến hành đảm bảo đúng quy trình, thời gian và các bước thực hiện, không để xảy ra sai sót; kịp thời giải quyết những phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử Quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức