Quận Hà Đông đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân

Quận Hà Đông đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai được quận Hà Đông xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân được quận tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, tổng số giấy chứng nhận đất ở lần đầu đã cấp trên địa bàn toàn quận là 51.757 thửa, đạt 99% số thửa đủ điều kiện, 86,3% tổng số thửa đất đang sử dụng vào mục đích đất ở.

cap giay chung nhan QSD dat Ha Dong.jpg

Người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất tại bộ phận một cửa quận Hà Đông.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu trên địa bàn quận còn một số khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm liên quan đến hồ sơ địa chính, hạn mức, thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.. Một số hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giải quyết còn chậm; công tác cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai chưa đạt so với yêu cầu. Bên cạnh đó, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, đất an ninh, quốc phòng, trụ sở các cơ quan đơn vị chưa cao...

Trong thời gian tới, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các thửa đất trong khu dân cư đủ điều kiện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, UBND quận sẽ rà soát, hướng dẫn các phường thiết lập, hoàn thiện hồ sơ đối với từng trường hợp cụ thể. Quận tiếp tục duy trì hoạt động của 03 Tổ công tác để hỗ trợ, hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể của các phường trong việc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, các phường cần làm tốt công tác quản lý đất nông nghiệp, đất công; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của quận hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai đấu giá cho thuê đất nông nghiệp, đất công ích theo quy định.

Quận cũng sẽ giải quyết dứt điểm các đơn thư liên quan đến đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương để xem xét xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, người đứng đầu đơn vị và cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xảy ra nhiều vi phạm mới, vi phạm nghiêm trọng, không xử lý kịp thời.

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức