Quyết định 1724 ngày 27/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số văn bản: 

1724

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định 1724 ngày 27/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản