Quyết định 2206 ngày 29/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ tổ chức phi chính phủ thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội

Số văn bản: 

2206

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định 2206 ngày 29/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ tổ chức phi chính phủ thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản