Quyết định 3508 ngày 11/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải Hà Nội

Số văn bản: 

3508

Ký hiệu văn bản: 

QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

11/08/2020

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định 3508 ngày 11/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội  công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản