Quyết định 3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Số văn bản: 

3831

Ký hiệu văn bản: 

QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

30/07/2018

Người ký: 

Nguyễn Đức Chung

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định 3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản