Quyết định 3995/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội