Quyết định 4044 ngày 10/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số văn bản: 

4044

Người ký: 

Lê Hồng Sơn

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định 4044 ngày 10/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản