Quyết định 5819/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội

Số văn bản: 

5819

Ký hiệu văn bản: 

QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

18/10/2019

Người ký: 

Nguyễn Đức Chung

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định 5819/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản