Quyết định 5820/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC lĩnh vực nông nghiệp & PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố

Số văn bản: 

5820

Ký hiệu văn bản: 

QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

18/10/2019

Người ký: 

Nguyễn Đức Chung

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định 5820/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC lĩnh vực nông nghiệp & PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản