Quyết định 6090/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số văn bản: 

6090

Ký hiệu văn bản: 

QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

31/10/2019

Người ký: 

Nguyễn Đức Chung

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định 6090/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản