Quyết định 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số văn bản: 

6547

Ký hiệu văn bản: 

QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

12/11/2019

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản