Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội

Số văn bản: 

3756

Ký hiệu văn bản: 

QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

25/07/2018

Người ký: 

Nguyễn Đức Chung

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản