Thông báo mức quà tặng các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày TBLS 27/7/2018

Nội dung thông báo: 

Thông báo mức quà tặng các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày TBLS 27/7/2018

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo