Thông báo tuyển dụng nhân lực bổ sung đợt 3 năm 2019 tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh - Hà Đông