Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo tham gia cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" năm 2019
Thông báo công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
Thông báo tuyển dụng nhân sự cho các siêu thị Co.opmart tại Hà Nội
Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện trên địa bàn trên địa bàn Thành phố
Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 3995/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội
Quyết định 3892 ngày 19/7/2019 công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp & PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Hà Nội
Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
Quy trình phòng, chống sâu keo mùa thu
Thông báo tuyển dụng nhân lực bổ sung đợt 3 năm 2019 tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh - Hà Đông
Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014
Thể lệ cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hà Đông
Trường đào tạo CBCC lao động xã hội thông báo chiêu sinh đào tạo, thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT theo thông tư 03
Thông báo số 117/TB-UBND về niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp GCN QSD đất lần đầu đối với 02 thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc tổ dân phố 5, phường Đồng Mai
Thông báo số 150/TB-UBND ngày 31/7/2018 của UBND phường Đồng Mai về việc niêm yết TTHC thuộc các lĩnh vực LĐTBXH, Tư pháp, VHTT tại các quyết định công bố của Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp, Bộ VHTT&DL:
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông báo số 1390/TB-ĐHNV ngày 20/7/2018 của trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2018

Trang