Treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương và kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam

Nhân dịp ngày Giỗ tổ Hùng Vương và kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 132 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2018), UBND quận Hà Đông vừa ban hành Thông báo số 944/TB-UBND đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn quận treo Cờ Tổ quốc.

Thời gian treo vào ngày 25/4/2018 và từ ngày 30/4 đến hết ngày 1/5/2018.

UBND quận giao phòng Nội vụ quận theo dõi việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị để làm căn cứ xếp loại thi đua năm 2018. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao quận thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thanh và Cổng thông tin điện tử quận để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, thực hiện.

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử Quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức