Trường đào tạo CBCC lao động xã hội thông báo chiêu sinh đào tạo, thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT theo thông tư 03

Nội dung thông báo: 

Trường đào tạo CBCC lao động xã hội thông báo chiêu sinh đào tạo, thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT theo thông tư 03

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo