Trường THCS Đồng Mai thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019