Thành phố

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 2855 ngày 30/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình giải quyết nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TBXH
Quyết định 2876 ngày 02/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội
Quyết định 2433 ngày 15/06/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC lĩnh vực Lao động TBXH thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 2390 ngày10/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ TBXH thành phố Hà Nội
Quyết định 2257 ngày 03/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố Danh mục TTHC lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch TPHN
Quyết định 2206 ngày 29/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ tổ chức phi chính phủ thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội
Quyết định 1724 ngày 27/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 805 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và TTHC liên thông giữa cấp xã và cấp huyện trên địa bàn thành phố HN
Quyết định 1423 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình giải quyết nội bộ lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Quyết định 1448 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Quyết định 1366 ngày 03/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Quyết định 1260 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, việc làm, người có công thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội
Quyết định V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính các lĩnh vực hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi ch
Quyết định V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc Thành phố
Quyết định 859 ngày 24/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND thành phố hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
Quyết định 514 ngày 31/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy trình giải quyết nội bộ TTHC lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội
Quyết định 394 ngày 20/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố Danh mục TTHC lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 317 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt các quy trình giải quyết nội bộ lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 116 công bố danh mục TTHC mới ban hành; được thay thế; bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn TPHN

Trang