Thành phố

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội 30/07/2018
Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội 25/07/2018
Kế hoạch số 126 ngày 05/6/2018 của BCĐ thi và tuyển sinh năm học 2018 - 2019 về tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019 05/06/2018
Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thành phố 05/06/2018
Quyết định 2612/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Hà Nội 29/05/2018
Quyết định 1359/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 16/03/2018
Quyết định 1258/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp Huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 13/03/2018
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND TPHN ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội 06/12/2017
Quyết định công bố TTHC mới, TTHC hủy bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 22/11/2017